Silný tím, úspešný podnik: zabezpečte správny manažment reštaurácie

Personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov zaraďuje každá úspešná firma medzi významnú problematiku. Jeho hlavným účelom je zabezpečiť dostatočný počet zamestnancov, ich štruktúru, motiváciu a rozdelenie práce tak, aby sa čo najviac podieľali na zvyšovaní produktivity danej organizácie. Koordinácia činností pracovníkov a pracovných skupín je v gastre obzvlášť dôležitá z hľadiska efektívneho chodu reštaurácie ale aj z hľadiska dlhodobého plnenia cieľov. Výrobný proces jedál a ich distribúcia sa skladá z viacerých krokov, ktoré tvoria celok. Zákazník má od tohto procesu určité očakávania, preto je pre váš úspech kľúčové, aby ste preňho zabezpečili všetko podľa predstáv. V tomto článku sme si pre vás preto pripravili niekoľko praktických tipov, ako úspešne viesť vašu reštauráciu.

Organizácia na prvom mieste

Práca v reštauračnom priemysle je často hektická a nepredvídateľná. Každý deň sa môžu vyskytnúť nové situácie a problémy, s ktorými sa musíte vedieť popasovať. Pomôcť vám v týchto situáciách vie aj systematická organizácia. Pri riadení reštaurácie treba byť vždy krok napred a myslieť aj na potenciálne scenáre, ktoré by mohli v budúcnosti nastať - napríklad dodatočný počet ľudí v kuchyni, množstvo dopravných prostriedkov na rozvoz či extra zásobovanie počas sezónnych ponúk alebo podujatí. Významným krokom je aj vytvorenie jednotného pracovného procesu, ktorý bude aplikovaný na všetky oddelenia reštaurácie. Kuchyňa, obsluha, rozvoz, dodávatelia, údržba a chod reštaurácie - jednotný postup zaručí zjednodušenie komunikácie a zosúladí všetky časti tímu.

Efektívny a optimálny workflow

Workflow predstavuje pracovný postup a je akýmsi tanečným krokom, ktorým sa vaša reštaurácia pohybuje k optimálnemu výsledku. Aby ste mohli vytvoriť efektívny workflow, musíte najprv pochopiť, ako funguje váš súčasný pracovný postup. Analyzujte každý krok, identifikujte príležitosti na zlepšenie a eliminujte zbytočné kroky. Uistite sa, že každý člen tímu rozumie svojim úlohám a že existuje jasná komunikácia medzi všetkými oddeleniami. Zamyslite sa aj nad zapracovaním nových technológii do chodu vašej reštaurácie. Takou môže byť aj online objednávkový systém, ktorý dokáže odbremeniť vašich zamestnancov od telefonátov so zákazníkmi, ktorí si často nevedia vybrať a tak uberajú obsluhe čas. Napríklad aj náš systém Spapaj.to vám vie výrazne zefektívniť chod prevádzky a zvýšiť vaše tržby. Ak premýšľate nad vlastným online objednávaním na vašej stránke, kontaktujte nás.

Špičkový zákaznícky servis a vyškolený personál

Myslite na to, že ak sa vaši zákazníci v reštaurácii cítia príjemne, budú sa k vám radi opakovane vracať. Preto je vo vašom záujme sa zamerať najmä na obsluhujúci personál a donášku. Práve tieto oblasti sú kľúčové, nakoľko sa dostávajú do priameho kontaktu so zákazníkom. Je teda potrebné, aby boli riadne vyškolení v oblasti služieb zákazníkom. Pravidelné školenia môžu tiež pomôcť zamestnancom rozvíjať svoje schopnosti a napredovať v ich kariére. Čo sa týka zákazníckeho servisu, je na mieste sa sústrediť aj na sťažnosti zákazníkov, ktoré treba operatívne riešiť. V gastronómii je zákazník najdôležitejší článok, preto mu treba vo väčšine prípadov uznať pravdu. Pri akomkoľvek probléme je potrebné ho pochopiť a rozvážne pristúpiť k jeho pripomienkam k podávanému jedlu.

Kontrola hospodárenia vašej prevádzky

Systematická kontrola vašich financií môže pomôcť vyhnúť sa finančným problémom. Všetky príjmy a výdavky by sa mali mali počítať optimálne raz týždenne alebo raz do mesiaca. Ako aj v iných oblastiach, je dobré si vopred zabezpečiť dostatočné finančné zdroje ako rezervu do budúcnosti. Tá môže pomôcť pri neočakávaných situáciách a výdavkoch ako sú oprava poškodeného zariadenia, renovácia priestorov, bonusy pre zamestnancov alebo investícia do nových technológií a výrobkov. Kontrolu hospodárenia je okrem finančných aspektov tiež vhodné vykonať aj na skladových zásobách. Zostáva vám na sklade každý týždeň príliš veľa niektorých surovín s obmedzenou trvanlivosťou? Alebo sa naopak niektoré z jedál rýchlo vypredá? Je dôležité aby ste optimálne nastavili dodávanie surovín podľa ich odbytu a tak nielen ušetrili, ale aj zabránili zbytočnému plytvaniu potravinami.

Nezabudnite na motiváciu vašich zamestnancov

Každý človek, ktorý je pre svoju prácu naozaj zapálený, je okrem adekvátneho finančného ohodnotenia motivovaný pocitom za dobre odvedenú prácu. Zvýšili ste predaje vo vašej prevádzke? Sú zákazníci spokojní s obsluhou? Je niektoré z jedál mimoriadne obľúbené? Pochváľte vašich kuchárov, čašníkov či rozvozárov. Ich ocenením sa zvyšuje výkonnosť a taktiež prirodzená motivácia. S vedomím, že ich úsilie je ocenené, sa hneď pracuje lepšie. Spolupracovníci môžu byť takýmto úspechom jednotlivca taktiež motivovaní k lepším výkonom.

Efektívne riadenie pracovnej sily v reštaurácii je neustály proces, ktorý vyžaduje disciplínu, vedenie a sústredenie sa na potreby zamestnancov aj zákazníkov. Dôkladne analyzujte a prispôsobte svoje postupy a procesy, aby ste zabezpečili, že váš tím pracuje efektívne a dosahuje vynikajúce výsledky. Nezabúdajte tiež na dôležitosť vytvorenia zdravej pracovnej kultúry vo svojej reštaurácii. Podnikateľ by mal byť príkladom pre svojich zamestnancov tým, že prejavuje profesionalitu, dôstojnosť a rešpekt. Podporujte tímovú prácu, vzájomnú pomoc a spoluprácu medzi zamestnancami. Nezabúdajte, že každá prevádzka je jedinečná, a preto je dôležité prispôsobiť tieto tipy a návody na mieru vašim konkrétnym potrebám a podmienkam.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.